Regulatory Science Magazine

Het nieuwe Regulatory Science Magazine is tijdens de CBG Wetenschapsdag 2017 gelanceerd. Het bevat hoogtepunten, interviews, interessante evenementen, video’s en pitches van promovendi.

Het Regulatory Science magazine verschijnt 3 à 4 maal per jaar. In de Rubriek "Highlights" kunt u alles lezen over de status van de lopende of afgeronde onderzoeken van de wetenschappelijk onderzoekers, promovendi of studenten van het CBG.