Regulatory Science Programma

Er lopen momenteel vele projecten binnen het CBG in nauwe samenwerking met academische partners en instituten. Daarnaast neemt het CBG deel aan diverse projecten in het kader van het IMI en het Horizon2020-programma. Op deze pagina worden de belangrijkste projecten met hun werktitel en contactpersonen vermeld. Diverse projecten verwijzen naar promotietrajecten. Daarin wordt een samenvatting gegeven en wordt expliciet vermeld wat hun regulatoire invloed is. Andere kleinere projecten worden daartoe opgeschaald. Het CBG heeft als doel om in zijn onderzoeksprogramma zo transparant mogelijk te zijn, zichtbaar te worden en zijn visie op een verscheidenheid aan onderwerpen te delen.

Programmabeschrijving

1.1 3R Support

1.1.1. Registry for efficacy models
Verfijning van werkzaamheidsmodellen waarbij proefdieren worden ingezet in de overgang naar 'proefdiervrije ontwikkeling van geneesmiddelen’. Een project in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Economische Zaken, met als doel te komen tot beleidswijziging in Europa. Het project betreft een samenwerking tussen de UU (Prof. dr. H. Schellekens, Prof. dr. E. Moors) en het CBG en heeft een adviescommissie met belanghebbenden uit diverse publieke en particuliere partijen.
Contactpersoon: Dr. P.J.K. van Meer; p.v.meer@cbg-meb.nl

1.1.2. Two species selection
Vermindering en verfijning van preklinische regulatoire eisen in het aanvraagdossier. Een project in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met als doel de overvloed aan dierproeven t.b.v. reproductieve toxiciteitstesten in het registratiedossier te verminderen.
Contactpersoon: Dr. J.W. van der Laan, jw.vd.laan@cbg-meb.nl

1.1.3. Predicting carcinogenicity
Terugdringing en het overbodig maken van dierproeven met behulp van innovatieve modellen en modelvorming. Een project in samenwerking met de Universiteit Leiden (Prof. dr. B. van de Water).
Contactpersoon: Dr. J.W. van der Laan, jw.vd.laan@cbg-meb.nl

1.1.4. In vitro vaccine models
Dit project vindt plaats in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Prof. dr. W. van Eden) en is gericht op het creëren van werkzaamheids-/veiligheidsmodellen voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins.
Contactpersoon: Dr. M.H.N. Hoefnagel, mh.hoefnagel@cbg-meb.nl

1.1.5. Ancillary 3R projects
1.1.5.1. Predicting dependence and abuse in psychotropic drugs.
Een project waarbij de behoefte aan laboratoriumonderzoeken met dieren en mensen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen wordt onderzocht.
Contactpersoon: Dr. C.C. Gispen-de Wied, cc.gispen@cbg-meb.nl

1.1.5.2. Comparison of 1 month vs 6 month repeat dose toxicity studies in non-human primates: what duration is ideal?
Contactpersoon: Dr. P.J.K. van Meer, p.v.meer@cbg-meb.nl

1.1.5.3. The outcome of Juvenile toxicology studies in the development of psychotropic drugs; what do they deliver?
Een project in samenwerking met de Safety Working Party, EMA.
Contactpersoon: Dr. J.W. van der Laan, jw.vd.laan@cbg-meb.nl

2.1 Adaptive pathways

2.1.1. Identifying the best model registry for orphan drugs
Een project in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht (Prof. dr. A. Hoes, dr. M. van den Berg) om te categoriseren in welke context beoordelaars om registraties vragen, en in welke mate de gegevensverzameling voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt in het vroege klinische stadium van geneesmiddelenontwikkeling; een voorbeeld van registratie van Factor VIII.
Contactpersoon: Drs. C. Jonker, c.jonker@cbg-meb.nl

2.1.2. Legal basis of stakeholder driven applications
Dit project start in 2016, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Nu de patiënt een belangrijke belanghebbende wordt in de geneesmiddelenontwikkeling, is het doel van het project om te onderzoeken of andere partijen dan de farmaceutische industrie geneesmiddelen 'on-label' kunnen brengen of informatie op het etiket kunnen veranderen op basis van gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn. Dit project borduurt voort op ervaringen uit eerdere onderzoeken over juridische aspecten van geneesmiddelenregelgeving.
Contactpersoon: Drs. M.K. Polano, mk.polano@cbg-meb.nl, and Dr. A.M.G. Pasmooij, am.pasmooij@cbg-meb.nl

2.1.3. Personalized medicine and biomarkers
Dit project gaat in 2016 van start met als doel te onderzoeken wat de gevolgen zijn van diverse problemen met gepersonaliseerde geneesmiddelen bij geneesmiddelenregelgeving. Samenwerkende partijen zijn het EMA en HSA Singapore.
Contactpersoon: Dr. A.M.G. Pasmooij, am.pasmooij@cbg-meb.nl, Dr. V. Stoyanova, v.stoyanova@cbg-meb.nl , and Dr. M. Maliepaard,
m.maliepaard@cbg-meb.nl

2.1.4. Levels of knowledge vs acceptable risks
Het doel van dit project is inzicht krijgen in verschillen in kennisniveau en onzekerheden tussen producten waarbij nieuwe (adaptieve) routes worden gevolgd tegenover standaard medische bijstand ten tijde van vergunningverlening; een beschrijving geven van door beoordelaars gebruikte methodes zodat de mate van onzekerheid kan worden vastgesteld en kan worden besloten over manieren waarop onzekerheden kunnen worden verminderd nadat het geneesmiddel op de markt is gebracht. Het project betreft een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht (Prof. dr. H.G.M. Leufkens) en het CBG.
Contactpersoon: Dr. M. de Bruin, M.L.deBruin@uu.nl

2.2 Safe (Bio)Generics

2.2.1. Interchangeability
Met dit project wordt de geldigheid van het generieke geneesmiddelenbeginsel onderzocht, d.w.z. de bioequivalentie ten opzichte van het innovatieve geneesmiddel aantonen en de mogelijkheid om af te wijken van het innovatieve product. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht (Prof. dr. C. Neef), en wordt opgevolgd door project 2.2.2.
Contactpersoon: Drs. A. Yu, a.yu@cbg-meb.nl and Dr. M. Maliepaard, m.maliepaard@cbg-meb.nl

2.2.2. Personalized modelling of generic exchange
Dit project is een vervolg op project 2.2.1. en richt zich op de vraag hoe het optimale gebruik van generieke middelen met behulp van modelvormingstechnieken voorspeld kan worden. Een samenwerking tussen het UMC Maastricht (Prof. dr. C. Neef), het Radboudumc (Prof. dr. D. Burger) en het CBG.
Contactpersoon: Dr. M. Maliepaard, m.maliepaard@cbg-meb.nl, and Drs. P. Glerum, p.glerum@cbg-meb.nl

2.3 Optimised clinical trials

2.3.1. Enriched methods
2.3.1.1. The effect of run-in on outcome
Dit project is onderdeel van een groter project, waarin onderzoeks- en individuele patiëntgegevens van klinische onderzoeken met psychoactieve middelen worden gebruikt (zie ook 2.3.2). Er wordt onderzocht hoe verrijking van invloed is op de behandeluitkomsten en generaliseerbaarheid van gegevens in specifieke onderzoeken met psychoactieve middelen. Een samenwerking met de Universiteit Groningen en het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam.
Contactpersoon: Dr. D. Luijendijk, h.j.luijendijk@umcg.nl, and Dr. C.C. Gispen-de Wied, cc.gispen@cbg-meb.nl

2.3.1.2. Subgroups in RCT
In dit project wordt onderzocht wat de statistische aannemelijkheid is van het definiëren en analyseren van subgroepen in klinisch onderzoek. Een samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht (Prof. dr. K. Roes).
Contactpersoon: Dr. S. Teerenstra, s.teerenstra@cbg-meb.nl

2.3.2. Trial characteristics
Dit project vormt een brug met 2.3.1.1. en onderzoekt de invloed van geografische variatie op de uitkomst van onderzoek, reactie op placebo's en andere factoren die van invloed zijn op de uitkomsten bij patiënten met schizofrenie of een bipolaire stoornis met gebruik van individuele patiëntgegevens, in samenwerking met het AMC (Prof. dr. D. Denys).
Contactpersoon: Dr. T. Wohlfarth, t.wohlfarth@cbg-meb.nl and tk.mattila@cbg-meb.nl

2.3.3. Efficacy vs Effectiveness
Doen weesgeneesmiddelen in de klinische praktijk wat ze beloven? Deze vraag staat centraal in dit project, waarin wordt geanalyseerd of de uitkomstmetingen bij toegang tot de markt achteraf gezien overeenkomen met de uitkomst in de klinische praktijk. Een samenwerking tussen het AMC (Prof. Dr. C. Hollak) en het CBG.
Contactpersoon: Dr. M. Biegstraaten, m.biegstraaten@amc.uva.nl, and Dr. V. Stoyanova, v.stoyanova@cbg-meb.nl

2.3.4. Ethical bridging in the Health Chain
Dit project is een samenwerking tussen het Julius Centrum van het UMC Utrecht (Prof. dr. H. van Delden), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), en het CBG met ondersteuning van het EMA waarin wordt beschreven en besproken hoe er met ethische vraagstukken in klinisch onderzoek moet worden omgegaan. Op basis van beter inzicht in wat als een ethische vraagstuk moet worden beschouwd, worden er oplossingen voorgesteld in het kader van de verantwoordelijkheid van belanghebbenden.
Contactpersoon: Dr. N.S. Breekveldt-Postma, ns.breekveldt@cbg-meb.nl

3.1 Patient safety

3.1.1. Communicating risk
Het project is een voortzetting van een eerder project over dit onderwerp in samenwerking met de Universiteit Groningen (Prof. dr. P. Denig), waarin wordt onderzocht hoe beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg aankijken tegen informatie over risico's. Welke indicatoren kunnen er worden vastgesteld ter verbetering van de communicatie?
Contactpersoon: Dr. P. Mol, p.mol@cbg-meb.nl

3.1.2. Minimizing risk
In het kader van de nieuwe geneesmiddelenbewakingswetgeving (2012) wordt er meer en meer vertrouwd op bewakingsinstrumenten nadat het geneesmiddel op de markt is gebracht. Effectieve instrumenten zijn de kern van regulatoire verzoeken en dienen in de klinische praktijk haalbaar te zijn. Het project betreft een samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR (Prof. dr. M. Sturkenboom).
Contactpersoon: Dr. S.M. Straus, sm.straus@cbg-meb.nl

3.1.3. Preventing medication errors
Dit project sluit aan bij project 3.1.2. en is gericht op het kwalificeren en kwantificeren van het probleem van medicatiefouten en de beoordeling daarvan onder de nieuwe geneesmiddelenbewakingswetgeving. Samenwerkende partijen zijn de Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR (Prof. dr. M. Sturkenboom) en het EMA.
Contactpersoon: Dr. S.M. Straus, sm.straus@cbg-meb.nl

3.1.3. Tailored management of biologics
Het project is een voortzetting van eerder onderzoek naar het veilig gebruik van biologicals, waaronder biosimilars. Welke andere behandeling moeten zij vanuit regulatoir oogpunt krijgen ten opzichte van kleine moleculen; weten we altijd hoe we het product naar de bron kunnen herleiden in geval van bijwerkingen? Deze en andere vragen vormen de kern van dit project, in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Prof. dr. H.G.M. Leufkens). Dit project slaat een brug naar het programma Veilige Generieke Geneesmiddelen en Generieke Biomedicals 2.2.
Contactpersoon: Dr. M. de Bruin, M.L.deBruin@uu.nl

3.1.4. Signal detection
Dit project sluit aan bij project 3.1.2, waarin wordt onderzocht hoe veiligheidssignalen ten behoeve van correct veiligheidsbeheer kunnen worden gekwalificeerd en gekwantificeerd en uit grote databanken kunnen worden gehaald. Samenwerkende partijen zijn de Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR (Prof. dr. M. Sturkenboom) en de EMA.
Contactpersoon: Dr. S.M. Straus, sm.straus@cbg-meb.nl

3.1.5. Ancillary Patient safety projects
3.1.5.1. Tablet splitting

In verscheidene projecten wordt onderzocht of er behoefte bestaat aan het juist doormidden breken van tabletten als kwaliteitsindex voor medicijngebruik bij speciale bevolkingsgroepen.
Contactpersoon: Dr. D.A. van Riet-Nales, da.v.riet@cbg-meb.nl

3.1.5.2. Inform Elderly
Dit project betreft een samenwerking met EPHOR en richt zich op het verzamelen van minder zichtbare gegevens uit het medicijndossier met name voor ouderen.
Contactpersoon: Dr. P.A.F. Jansen, p.a.f.jansen@umcutrecht.nl

3.2 Fair access

3.2.1. Medicines shortages
Dit project is een samenwerking tussen het KNMP en het CBG. Geneesmiddelentekorten vormen een bedreiging voor de maatschappij op momenten dat de vraag ernaar groot is. De verschillende redenen voor tekorten en de gevolgen ervan vragen om grondig onderzoek, om mogelijke oplossingen binnen het regulatoire kader vast te stellen.
Contactpersoon: Drs. D.J. Postma, D.J.Postma@knmp.nl

3.2.2. Human rights perspective
Dit project sluit aan bij projecten 2.3.4. en 2.1.2. en onderzoekt de juridische aspecten van toegang tot geneesmiddelen gedurende de levensloop van geneesmiddelen gezien vanuit het perspectief van ethiek en mensenrechten. Met de toenemende mondigheid van patiënten in een mondiaal geneesmiddelenontwikkelingsscenario is er behoefte aan deze zijdelingse disciplines voor beleidsvorming en besluiten van beoordelaars. Een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht (Prof. dr. M. Düwell) en het CBG.
Contactpersoon: M.E.C. Gispen, LL.M, m.e.c.gispen@uu.nl and Dr. P.J.K. van Meer, p.v.meer@cbg-meb.nl

4.1 Ancillary

4.1.1. Regulatory Repository
Het doel van dit project is een databank te bouwen met daarin geregistreerde geneesmiddelen om te leren over reglementering, gegevens uit regulatory science-projecten aan elkaar te koppelen en te bewaken zodat daar verdere lessen uit getrokken kunnen worden.
Contactpersoon: Dr. P.J.K. van Meer, p.v.meer@cbg-meb.nl, and Dr. P. Mol, p.mol@cbg-meb.nl