Regulatory science

Regulatory science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling en validatie van nieuwe standaarden en instrumenten die de beoordeling van de werkzaamheid en risico's van geneesmiddelen, met als doel evenwichtige en transparante regulatoire besluitvorming optimaal faciliteren. Door analyse van de regulatoire kaders zelf en van de effectiviteit ervan kan regulatory science ook de algemene kennis van deze systemen vergroten.

Het beoordelingsproces van het CBG kan veel baat hebben bij een tijdige integratie van de nieuwe kennis. Met dit oogmerk investeert het CBG, samen met (universitaire) kennisinstellingen, in de wetenschappelijke onderbouwing van zijn beoordelings- en bewakingsactiviteiten.