Regulatory science

Regulatory science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, standaarden en werkwijzen die de beoordeling van geneesmiddelen op de aspecten werkzaamheid, risico's en kwaliteit optimaal faciliteren. De kennisontwikkeling richt zich zowel op de nieuwe instrumenten zelf als op de toepassing ervan.

Het beoordelingsproces van het CBG kan veel baat hebben bij een tijdige integratie van de nieuwe kennis. Met dit oogmerk investeert het CBG, samen met (universitaire) kennisinstellingen, in de wetenschappelijke onderbouwing van zijn beoordelings- en bewakingsactiviteiten.