Regulatory science

Regulatory science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling en validatie van nieuwe standaarden en instrumenten die de beoordeling van de werkzaamheid en risico's van geneesmiddelen, met als doel evenwichtige en transparante regulatoire besluitvorming optimaal te faciliteren. Door analyse van de regulatoire kaders zelf en van de effectiviteit ervan kan regulatory science ook de algemene kennis van deze systemen vergroten.

Programmabureau Wetenschap

Alle door het CBG ontplooide activiteiten rondom Regulatory Science worden gecoördineerd en aangestuurd vanuit het Programmabureau Wetenschap. Dit alles ter bevordering en ondersteuning van een kwalitatief optimale dossierbeoordeling.

Commissie Wetenschap

Het CBG stimuleert wetenschappelijk onderzoek en heeft een budget beschikbaar om onderzoeken te financieren. Om te bepalen welke onderzoeken voor vergoeding in aanmerking komen is de Commissie Wetenschap ingesteld. De commissie heeft tot taak:

  • adviseren over de onderzoeks-gebonden activiteiten binnen het College
  • het beslissen over deelname aan grotere en kleinere onderzoeksprojecten en de financiering daarvan, binnen het kader van het onderzoeksbudget van het College
  • het co√∂rdineren en monitoren van het onderzoek waaraan door het College wordt deelgenomen.

Promovendi en studenten

Bij het CBG worden diverse onderzoeken uitgevoerd door promovendi en studenten van verschillende (Nederlandse) universiteiten. Bij promotietrajecten wordt gekozen voor een gecombineerd traject waarbij promovendi voor ongeveer de helft van hun tijd onderzoek doen en voor de andere helft van hun tijd meewerken aan de beoordeling van geneesmiddelendossiers. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen de wetenschap en de beoordelingspraktijk.

Activiteiten