Raad van advies

De Raad van Advies heeft tot taak het CBG onafhankelijk en kritisch te adviseren over hoofdlijnen van het beleid en andere aspecten van het taakgebied van het CBG. De Raad adviseert door met een strategische blik te kijken naar de omgeving waarin het CBG opereert. De Raad prikkelt, confronteert, inspireert en adviseert.

De Raad van Advies wordt genoemd in het bestuursreglement van het CBG. De positie, taken en werkwijze van de Raad van Advies zijn vastgelegd in het Bestuursreglement Raad van Advies CBG 2013.

De Raad van Advies is samengesteld uit tenminste vijf leden. De leden worden benoemd door het CBG, op voordracht van de Voorzitter van het College en de Directeur van het secretariaat. De leden zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Zij hebben specifieke deskundigheid ten aanzien van de expertisegebieden van het CBG.

De Raad van Advies vergadert ten minste tweemaal per jaar.

Prof. Dr. D.D. Breimer, voorzitter

Douwe Breimer heeft farmacie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, is aan de Radboud Universiteit gepromoveerd en vervolgens hoogleraar in de farmacologie aan de Universiteit Leiden geworden (thans emeritus).

Expertise en onderzoeksinteresse

 • Geneesmiddelwerking en toepassing
 • Innovatie in geneesmiddelontwikkeling

Huidige posities

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht van de TU Delft
 • Lid Raad van Bestuur van de KU Leuven
 • Lid Governing Body University College Cork
 • Voorzitter van de programmacie "Goed Geneesmiddel Gebruik" van ZonMW
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Life Sciences Partners Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Museum Boerhaave Leiden
 • Lid Raad van Toezicht Naturalis Leiden
 • Voorzitter Raad van Toezicht van University Campus Fryslân

Andere relevante (voormalige) posities

 • Rector Magnificus Universiteit Leiden (2001 - 2007), tevens voorzitter College van Bestuur (2005 - 2007)
 • Wetenschappelijk Directeur van het Leiden Academic Center for Drug Research (1991 - 2000)
 • Hoogleraar farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit Leiden (1975 - 2008)

Prof. dr. H.A. Büller

Hans Büller is opgeleid als kinderarts en hoogleraar kindergeneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hans is daarnaast lid of bestuurslid van verscheidene organisatie op het gebied van de kindergeneeskunde en andere organisaties werkzaam op het terrein van de geneeskunde. Tot juni 2013 is Hans voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum geweest, waar hij onder meer een nieuwe strategische visie heeft geïntroduceerd. Hans richt zich nu op onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • Kindergeneeskunde
 • Huidige positie
 • Hoogleraar Erasmus Universiteit, kindergeneeskunde

Andere relevante (voormalige) posities

 • President, European Collaborative Research Group on Pediatric Inflammatory Bowel Disease, Amsterdam
 • Member Dutch Society of Gastroenterology
 • Health Council of the Netherlands, The Hague
 • Committee Intensive Care for Newborns
 • Committee Food Pathogens
 • Research/Scientist, Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Children’s Hospital, Harvard University, Boston, U.S.A.

Dr. J.A.M. Hulshof

Josée Hulshof adviseert de hoofdkantoren van farmaceutische bedrijven omtrent geneesmiddelenprijzen en vergoedingen over de hele wereld. Ze heeft biochemie gestudeerd en is gepromoveerd in de geneeskunde. Ze heeft professionele ervaring in leidinggevende posities in de farmaceutische industrie, bij de rijksoverheid en aan twee universiteiten.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • Geneesmiddelen financiering, prijsvorming en vergoeding (wereldwijd)
 • Geneesmiddelenbeleid
 • Geneesmiddelen research en -ontwikkeling voor toelating tot de markt en vergoeding
 • Consultancy met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen

Huidige positie

 • Senior Director bij Simon-Kucher & Partners, te Bonn, Duitsland

Andere relevante (voormalige) posities

Voormalig:

 • Senior Director Global Pricing, Reimbursement and Market Access, bij Eli Lilly & Co, Indianapolis, USA
 • Hoofd Vergoedingsaanspraken Ziektekostenverzekering (Curatieve Zorg) bij het College voor Zorgverzekeringen, toenmalige Ziekenfondsraad
 • Plaatsvervangend Hoofd Gezondheidsbeleid, Ministerie van VWS
 • Professor of Public Health, Medische Faculteit van de San Marcos Universiteit, te Lima, Peru; en aan de Universidad Nacional Autónoma de México

Huidig:

 • Gastdocent bij de SIR en ERA cursussen
 • Gastspreker bij pharmaceutische bedrijven en op congressen over geneesmiddelenvergoedingsaangelegenheden

Drs. Gerard W.M. van Odijk

Gerard van Odijk is afgestudeerd in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is internationaal actief als onafhankelijk adviseur voor partijen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Expertise en onderzoeksinteresse

De afgelopen 25 jaar heeft Van Odijk in diverse functies internationaal geopereerd bij verschillende geneesmiddelenfabrikanten. Hij heeft hierbij veel ervaring opgedaan bij zowel de ontwikkeling en het naar de Europese markt brengen van innovatieve geneesmiddelen, alsook van generieke geneesmiddelen. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van innovatieve en generieke farmaceutica in Europe is een veld van zijn interesse.
Huidige posities

 • Chairman Merus bv
 • Chairman Raad van Commisarissen Bavarian Nordic A/S
 • Lid van de Raad van Commisarissen van UDG Healthcare plc
 • Lid van de Raad van Commisarissen van Alvogen
 • Onafhankelijk gezondheidszorg adviseur voor EQT
 • Voorzitter Stichting vrienden van het Hubrecht Instituut

Andere relevante (voormalige) posities

 • 2007-2012 Lid van de Raad van bestuur Teva ltd
 • Tot 2006 diverse Nederlandse en internationale functies bij GSK plc

Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers

Jany Rademakers is opgeleid als psycholoog aan de Universiteit Utrecht en in 2015 aangesteld als hoogleraar gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie aan Maastricht University. Daarnaast is zij sinds 2009 hoofd onderzoeksafdeling aan het instituut Nivel.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • De positie van patiënten in de zorg
 • Diversiteit in de zorg
 • De kwaliteit van zorg vanuit patiënten perspectief
 • Grote verschillen in gezondheidsvaardigheden
 • Meer aandacht voor ervaren uitkomsten

Huidige posities

 • Hoofd onderzoeksafdeling Nivel
 • Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie aan Maastricht University
 • Lid onderzoeksschool Care
 • Lid Stuurgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden
 • Lid External Faculty Graduate School University of Maine
 • Editorial Board Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology

Andere relevante (voormalige) posities

 • 2007 - 2011  Programmaleider Patiëntenperspectief / Vraaggestuurde zorg. NIVEL, instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • 2005 - 2007   Programmaleider Kwaliteitszorg, Ontwikkeling en Onderzoek. Expertisecentrum voor Onderwijs & Opleiding (dOO), UMC Utrecht
 • 2003 - 2005  Secretaris Stichting Vrouw & Gezondheidszorg
 • 2002 - 2005  Senior onderzoeker / consultant Onderwijsinstituut UMC Utrecht
 • 1992 - 2002   Hoofd onderzoeksafdeling `Seksualiteit van jongeren en jong volwassenen’. Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) / Rutgers Nisso Groep (RNG)

Prof. dr. J.M. van Ree

Jan M. van Ree heeft farmacie en geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is als hoogleraar Psychofarmacologie verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • Neurowetenschappen
 • (Psycho)farmacologie
 • Verslaving
 • Psychiatrie
 • Huidige positie
 • Emeritus hoogleraar Psychofarmacologie, Utrecht (2010)

Andere relevante (voormalige) posities

 • Hoogleraar Psychofarmacologie, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht (1987-2010)
 • Directeur Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen (2001-2010)
 • Manager Onderzoek en Onderwijs, Divisie Hersenen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Interim decaan Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht (2010)
 • Vicevoorzitter en oprichter Hersenstichting Nederland (1989-2010)
 • President en lid Executive Committee European College of Neuropsychopharmacology (1989-2010)
 • Lid College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (1990-2010)
 • Editor-in-chief European Neuropsychopharmacology (1990-2009)
 • Voorzitter Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (1996-2010)