Programmabureau Wetenschap

Het Programmabureau Wetenschap (PBW) is verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de wetenschappelijke activiteiten bij het CBG. Het PBW stelt het wetenschapsbeleid op en stuurt op de uitvoering daarvan. Op deze manier draagt het PBW in zeer grote mate bij aan Regulatory Science van het CBG. Dit alles ter bevordering en ondersteuning van een kwalitatief optimale dossierbeoordeling.

Het PBW is zeer actief in het onderhouden en verder ontwikkelen van activiteiten en nieuwe initiatieven op het gebied van externe netwerken, kennisonderhoud, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het PBW is bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Wetenschapsdag en publiceert 3 keer per jaar het Regulatory Science Magazine. Daarnaast stelt het PBW elk jaar studenten en promovendi aan voor het uitvoeren van stages en onderzoek, die bijdragen aan de verder ontwikkeling van geneesmiddelenbeoordeling.

Hoofd van de afdeling

Mw. dr. ir. Marjon (A.M.G.) Pasmooij