Programmabureau Bedrijfsvoering

Vanuit het Programmabureau Bedrijfsvoering wordt het project-portfolio van het CBG voor onderwerpen op het gebied van de bedrijfsvoering gemanaged en gecoördineerd. De belangrijkste taken zijn daarbij:

  • Inzichtelijk maken van de projectorganisatie, vaststellen van beleid rond programma's en projecten en het opstellen van de begroting voor projecten in het kader van het jaarplan;
  • Het evalueren van programma's en doen van verbetervoorstellen t.a.v. de projectorganisatie;
  • Helpen vormgeven van de implementatie en uitvoering van de doelstellingen uit het Strategisch Business Plan (SBP);
  • Ondersteunen van projectleiders bij de uitvoering van projecten.

Hoofd van de afdeling

Dhr. drs. Joris (J.) Kampmeijer