Kwaliteit

De afdeling Kwaliteit verzorgt de risicobeoordeling van het kwaliteitsdeel van een registratiedossier van conventionele (chemische) geneesmiddelen, zowel humaan als veterinair, en biologische geneesmiddelen. Medewerkers (beoordelaars - veelal apothekers, scheikundigen en biologen) zijn nationaal en internationaal (EMA, EDQM, ICH en WHO) voor het CBG actief teneinde nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de kwaliteit van geneesmiddelen en grondstoffen in een regulatoire setting toe te passen in richtlijnen, beoordelingen en wetenschappelijke adviezen.

Hoofd van de afdeling

Mw. Nanneke (N.) Hendricks