Informatievoorziening

Informatievoorziening en IT-diensten zijn verweven met de primaire processen van het CBG en zijn van groot belang om de medewerkers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De afdeling Informatievoorziening (IV) staat onder leiding van het hoofd IV, die ook de rol van CIO vervult. De IV-afdeling is ingericht als een regie-organisatie. De IV afdeling draagt zorg voor een goede informatievoorziening en ondersteunende IT diensten.

Hoofd van de afdeling

Dhr. drs. Joris (J.) Kampmeijer