Human Resource Management en Opleidingen

De afdeling Human Resource Management en Opleidingen  is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het HRM- en Opleidingsbeleid binnen het CBG. De medewerkers van de afdeling houden zich dagelijks onder andere bezig met beleidsadviezen, advies en ondersteuning van de hoofden van afdelingen over het gevoerde en te voeren personeelsbeleid in al zijn facetten, het personeelsbeheer en (de ontwikkeling) van opleidingen.

Hoofd van de afdeling

Mw. Katinka (K.W.) Schoonings