Geneesmiddelenbewaking

De afdeling Geneesmiddelenbewaking beoordeelt veiligheidsinformatie over geregistreerde geneesmiddelen. Denk hierbij aan beoordelingen van Periodic Safety Update Reports (PSURs) en Risk Management Plannen. De afdeling kan zo nodig gebruik maken van de expertise die aanwezig is bij universiteiten. Er wordt intensief contact onderhouden met het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb dat voortdurend met behulp van haar databank en die van de EU nagaat of er mogelijk een veiligheidsprobleem met een geneesmiddel is. Bij een vermeend signaal wordt overleg gevoerd over de te nemen stappen.

Hoofd van de afdeling

Mw. dr. Joan (J.G.M.) Deckers