Gemandateerde en gemachtigde functionarissen - Bureau Diergeneesmiddelen

Op 11 mei 2012 is het Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 6368. Dit besluit is op 12 mei 2012 in werking getreden. Het Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen is op 19 oktober 2012 gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 21492 en is op 20 oktober 2012 in werking getreden.

Lijst van gemandateerde en gemachtigde functionarissen Bureau Diergeneesmiddelen (BD) - laatste update 10-11-2017

In het Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen staan de gemandateerde en/of gemachtigde bevoegdheden vermeld in relatie tot de functie van de functionaris. In de lijst van gemandateerde en gemachtigde functionarissen staan de namen van de gemandateerde en gemachtigde functionarissen vermeld en de datum waarop het verleende ondermandaat en/of machtiging op grond van bovengenoemde regeling in werking is getreden.

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen
Dhr. ir. F.H.M.R. Verheijen

Europees vertegenwoordiger
Dhr. drs. J.A. Jonis
Dhr. dr. P. Hekman
Mw. dr. J. Poot
Dhr. ir. G.J. Schefferlie

Coördinator veterinaire zaken en bijwerkingen
Mw. dr. A. Bottger

Regulatory Project Leader (RPL) / beoordelaar
Mw. ir. D.J.M. Asselbergs
Mw. drs. E.L. van Beuzekom
Mw. dr. K. Boerkamp
Dhr. dr. ir. M.H.T. van der Heijden
Mw. drs. L.J.M.M. van Hooft
Mw. drs. W. Ekkenbus
Dhr. drs. E. Hoogenkamp
Mw. drs. S.M. Lint
Mw. dr. C. Otte
Mw. drs. C. Palmbergen
Dhr. J.M.J. Schipper
Dhr. ir. M. Sen
Dhr. ir. C.H. Slingerland
Mw. ir. M. de Spirt-Bezuijen
Mw. drs. J.C. Sybesma 
Dhr. ir. E. Top 
Mw. drs. D.G. Vreeswijk

Senior Regulatory Project Officer (sRPO)
Mw. ing. M.W.M. van de Leuvert

Regulatory Project Officer (RPO)
Mw.drs. N. Elmaci
Mw. ing. N. Faqiri
Mw. B. Rozemeijer - Rou
Mw. ing. J. van Steenis - Konijn
Mw. I.C.J. Schwarz
Dhr. R.G. Wessels

Administratief medewerker vergunningen
Mw. M.H.G.J. van Dijk - Geelen

Zie ook

  • Staatscourant 2012 nr. 6368 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 april 2012, nr. WJZ/12010735, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)
  • Staatscourant 2012, nr. 21492 Besluit van de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van 10 oktober 2012, houdende regels inzake het verlenen van ondermandaat en machtiging aan de functionarissen van het Bureau Diergeneesmiddelen (Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen)