Gemandateerde en gemachtigde functionarissen - Bureau Diergeneesmiddelen

Op 11 mei 2012 is het Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 6368. Dit besluit is op 12 mei 2012 in werking getreden. Het Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen is op 19 oktober 2012 gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 21492 en is op 20 oktober 2012 in werking getreden.

Lijst van gemandateerde en gemachtigde functionarissen Bureau Diergeneesmiddelen (BD) - 19 november 2013, volgnummer 3

In het Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen staan de gemandateerde en/of gemachtigde bevoegdheden vermeld in relatie tot de functie van de functionaris. In de lijst van gemandateerde en gemachtigde functionarissen staan de namen van de gemandateerde en gemachtigde functionarissen vermeld en de datum waarop het verleende ondermandaat en/of machtiging op grond van bovengenoemde regeling in werking is getreden.

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen
Dhr. ir. F.H.M.R. Verheijen (20 oktober 2012)

Senior Regulatory Project Leader (RPL)
Dhr. dr. P. Hekman (20 oktober 2012)
Mw. ir. G. Knol-Bloemhof (20 oktober 2012)
Dhr. ir. G.J. Schefferlie (20 oktober 2012)

Coördinator veterinaire zaken en bijwerkingen
Mw. dr. A. Bottger

Regulatory Project Leader (RPL)
Mw. ir. D.J.M. Asselbergs (20 oktober 2012)
Mw. dr. A. Bottger (20 oktober 2012)
Dhr. dr. ir. M.H.T. van der Heijden (20 oktober 2012)
Mw. drs. L.J.M.M. van Hooft (20 oktober 2012)
Dhr. drs. J.A. Jonis (20 oktober 2012)
Dhr. dr. H.L. Oei (20 oktober 2012)
Mw. J. Poot DVM PhD. (5 augustus 2013)
Dhr. ir. C.H. Slingerland (20 oktober 2012)
Mw. ir. M. de Spirt-Bezuijen (20 oktober 2012)
Mw. drs. J.C. Sybesma (20 oktober 2012)
Dhr. ir. E. Top (20 oktober 2012)
Mw. drs. D.G. Vreeswijk (20 oktober 2012)

Regulatory Project Officer (RPO)
Mw. drs. ing. D. M. Eppink (5 augustus 2013)
Dhr. drs. E. Hoogenkamp (20 oktober 2012)
Mw. ing. M.W.M. van de Leuvert (20 oktober 2012)
Mw. drs. ing. K. Schlooz (20 augustus 2013)
Mw. I.C.J. Schwarz (20 oktober 2012)
Dhr. ir. M. Sen (20 oktober 2012)
Mw. ing. J. van Steenis – Konijn (20 oktober 2012)
Mw. R. Tenwolde (19 november 2013)
Mw. E. Wouters MSC (19 november 2013)

Coördinator vergunningen
Dhr. J.M.J. Schipper (20 oktober 2012)

Administratief medewerker vergunningen
Mw. M.H.G.J. van Dijk - Geelen (20 oktober 2012)
Mw. B. Rozemeijer - Rou (20 oktober 2012)

Zie ook

  • Staatscourant 2012 nr. 6368 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 april 2012, nr. WJZ/12010735, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)
  • Staatscourant 2012, nr. 21492 Besluit van de directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van 10 oktober 2012, houdende regels inzake het verlenen van ondermandaat en machtiging aan de functionarissen van het Bureau Diergeneesmiddelen (Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen)