Gemandateerde en gemachtigde functionarissen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in zijn vergadering van 25 november 2010 een bevoegdheden- en tekentabel vastgesteld. Deze is gepubliceerd in Staatscourant nr. 9825 van 3 juni 2011 en per direct in werking getreden.

Lijst van gemandateerde en gemachtigde functionarissen – 21 augustus 2017 (volgnummer 13)

In de bevoegdheden- en tekentabel van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn de gemandateerde en gemachtigde bevoegdheden vermeld in relatie tot de benoeming. In onderstaande lijst zijn de namen van de gemandateerde en gemachtigde functionarissen vermeld en de datum waarop het mandaat en/of machtiging op grond van de bovengenoemde regeling in werking is getreden.

Voorzitter
Dhr. prof. dr. A. de Boer (1 augustus 2017)

Plv. Voorzitter
Dhr. prof. dr. P.A. de Graeff (26 april 2017)
Mw. dr. B.J. van Zwieten-Boot (3 juni 2011)

Secretaris
Dhr. drs. H.R. Hurts (5 juni 2014)

(Tweede) Secretaris
Mw. drs. A. G. Kruger-Peters (3 juni 2011)
Mw. drs. I.M. Mulder-van Dam (20 oktober 2016)
Dhr. dr. mr. D.S. Slijkerman (3 juni 2011)
Dhr. drs. F.W. Weijers (3 juni 2011)
Dhr. dr. J. van Wijngaarden (27 november 2014)

Adjunct-Secretaris
Mw. drs. D.M. Bergamin-Egenberger (1 augustus 2013)
Dhr. drs. L.G.M. Bongers (22 september 2016)
Mw. ir. E.L. Boons-Hubert (4 februari 2016)
Dhr. drs. W.J. van Brussel (3 juni 2011)
Mw. drs. K.H. Doorduyn-van der Stoep (3 juni 2011)
Dhr. drs. E. van Galen, arts (3 juni 2011)
Mw. dr. C.C. Gispen-de Wied (30 juni 2011)
Dhr. drs. A.H.P. van Gompel (18 november 2015)
Mw. drs. N. Hendricks (8 januari 2015)
Dhr. drs. E. Hergarden (3 juni 2011)
Mw. L.E. van Houte-Pluimgraaff MSc (14 november 2014)
Mw. drs. C.J. Jonker (3 juni 2011)
Mw. drs. I.A.M.J. Leentjens (3 juni 2011)
Mw. drs. P.M. Prent (3 juni 2011)
Dhr. drs. G.R. Rooijer (22 september 2016)
Dhr. drs. M.B. Scholten (30 maart 2017)
Dhr. dr. A.H.G.J. Schrijvers (3 juni 2011)
Dhr. dr. M.E. van Teijlingen (22 november 2012)
Mw. dr. A.J. van der Weij (4 april 2017)
Dhr. drs. W.H. Woldring (3 juni 2011)

Europese Vertegenwoordiger
Mw. drs. K.H. Doorduyn-van der Stoep (3 juni 2011)
Mw. P. Schoondermark (30 juni 2016)
Mw. dr. S.M.J.M. Straus MSc (3 juni 2011)

Tekenbevoegden van Farmaco-Therapeutische Groep 1
Mw. drs. M.W.M. van Gompel (3 juni 2011)
Dhr. drs. ing. H. Kommerie (3 juni 2011)
Mw. drs. J.F. van Leeuwen (3 juni 2011)
Mw. drs. C. Loeb-de Jong (23 januari 2013)
Mw. H. Mulder MSc (1 februari 2016)
Mw. M.J.A. Mulder MSc (10 oktober 2016)
Mw. dr. H. Peltenburg (27 april 2016)
Mw. V.A. Renjaan MSc (20 januari 2016)
Mw. A. Rippin (14 september 2016)
Mw. drs. P. Schoondermark (28 april 2014)
Mw. S. Sengupta MSc (3 juni 2011)
Mw. drs. W. Vermeer-Pragt (3 juni 2011)

Tekenbevoegden van Farmaco-Therapeutische Groep 2
Dhr. E.C. Bojtor MSc (30 mei 2012)
Mw. drs. L.A.C. Claessen (27 september 2012)
Dhr. drs. J.A.V. Claessens (31 maart 2014)
Dhr. J. Hagemeijer (28 mei 2017)
Mw. drs. M. Heikens (3 juni 2011)
Mw. dr. T. Johnston-Herremans (14 november 2016)
Dhr. G.G. van den Kieboom (7 januari 2016)
Mw. M. Schalk (28 november 2016)
Mw. drs. V.M.L. Seelen (3 juni 2011)
Mw. dr. C. van de Schootbrugge (28 april 2014)
Mw. ir. S.A. Uiterwaal (27 september 2012)
Mw. drs. N.A.H. Visser (3 juni 2011)

Tekenbevoegden van Farmaco-Therapeutische Groep 3
Dhr. dr. F.A. Blommaert (17 juli 2013)
Mw. A.I. de Gooijer - van Ee BSc (3 juni 2011)
Mw. drs. A.E. Huttinga-Garling (1 mei 2014)
Dhr. K. Liebrand MSc (18 november 2015)
Mw. E.A. Minten MSc (20 januari 2016)
Mw. dr. M. van Raamsdonk (19 maart 2012)
Mw. drs. J.A. Schaaf-Wijbenga, apotheker (3 juni 2011)
Mw. R.M. de Schipper MSc (28 april 2014)
Dhr. ir. C.F. Tuinenburg (3 juni 2011)
Mw. dr. L.M. Veth-Tello Merchan (3 juni 2011)

Tekenbevoegden van Farmaco-Therapeutische Groep 4
Mw. drs. Y.Y.T. Jansen (3 juni 2011)
Mw. drs. C.W.T. Gopie (3 juni 2011)
Mw. drs. K. Havinga (3 juni 2011)
Mw. ir. A.H.W. de Kleynen (3 juni 2011)
Mw. M.C. Kooper MSc (3 juni 2011)
Mw. drs. ing. M.A. Kuijpers (3 juni 2011)
Dhr. L.J. de Leur MSc (20 januari 2016)
Mw. dr. N. Rodenhuis (18 februari 2015)
Mw. dr. H.M.E. Samyn (3 april 2014)
Mw. A.M.C. Voute MSc (20 januari 2016)
Dhr. drs. A.I.M. Wesseling (3 juni 2011)

Tekenbevoegden van de afdeling Regulatoir Informatie Centrum
Dhr. L. Aichouche (18 november 2015)
Dhr. ing. A. Ajaoud (3 juni 2011)
Dhr. drs. M. Ameziane (3 juni 2011)
Dhr. A. Amirshahi (22 augustus 2016)
Mw. F. Atabas (27 februari 2014)
Mw. K. Belgharbi (26 april 2017)
Mw. T.J. de Blécourt (3 juni 2011)
Dhr. J. Bosman (3 juni 2011)
Dhr. R. van den Broek (27 februari 2014)
Mw. R.A. Chotkan (3 juni 2011)
Dhr. Y van Dijk (18 november 2015)
Mw. A. Dilekci (18 november 2015)
Mw. R. Donker (4 juli 2016)
Mw. L.A. Donkerbroek BSc (9 november 2016)
Mw. S. Elhani (3 juni 2011)
Dhr. Y. Elhani (25 april 2014)
Mw. S. van ’t Ende (15 mei 2017)
Mw. J. Elverding (28 februari 2016)
Mw. I. van Gemert (3 juni 2011)
Dhr. M. Gocen (14 november 2016)
Mw. M. Goutier (27 februari 2014)
Mw. D. Hamerpagt MSc (31 juli 2013)
Mw. M. van Heiningen (5 juli 2017)
Mw. A.M. van der Helm (3 juni 2011)
Dhr. M. Hoogeveen (22 februari 2016)
Mw. M.H. Ignacia (3 juni 2011)
Mw. ing. R. Kalpoe-Gunputsing (3 juni 2011)
Mw. S. Khan BSc (3 juni 2011)
Mw. C.A.M. Klaassen (3 juni 2011)
Mw. D. Knoester (28 november 2016)
Dhr. ing. M.G.S. Kunen (3 juni 2011)
Mw. F.E. Menger MSc (27 september 2012)
Mw. S.F. Offerman-Alejandra (3 juni 2011)
Dhr. drs. E.D.H. Pinas (3 juni 2011)
Mw. G. Plieger (4 juli 2013)
Dhr. drs. G.W. Plokker (3 juni 2011)
Dhr. drs. J. Prins (3 juni 2011)
Mw. Y. van Rijkdom (10 april 2017)
Dhr. drs. J. Robben (3 juni 2011)
Dhr. drs. P. Salomons (27 februari 2014)
Mw. C.A.G.M. Schomaker (3 juni 2011)
Mw. A. Solmaz (29 oktober 2013)
Mw. D. Staats (3 juni 2011)
Mw. A. Stenhuis (3 juni 2011)
Dhr. N. Tannaoui (18 juli 2016)
Mw. M. Timmer (11 april 2017)
Mw. T.C.K. Tjong-A-Hung (4 juli 2016)
Mw. R. Tóth (4 april 2012)
Dhr. J.M. Veen (3 juni 2011)
Mw. E. van der Veer (3 juni 2011))
Mw. R.M. de Vries (23 januari 2013)
Dhr. R.G. Wessels (31 oktober 2016)
Mw. J. Woertman (11 april 2017)
Mw. S. Wolthers (3 juni 2011)
Mw. K. van der Woude (31 juli 2013)
Mw. M. Zandbergen (18 november 2015)

Tekenbevoegden van de afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen
Mw. W. Buitenhuis (11 april 2017)
Mw. ir. H.E. Ensink (25 juni 2011)
Mw. dr. H.M.A. Kuin (25 juni 2011)
Dhr. dr. B.H. Kroes (25 juni 2011)
Dhr. dr. J.M. van der Nat (25 juni 2011)

Tekenbevoegden van de afdeling Beleid, Bestuurlijke & Regulatoire Zaken
Mw. R. van Binsbergen MSc (3 juni 2011)
Dhr. H.T.L. van Bussel (3 juni 2011)
Mw. mr. E.M.A. Heunen (15 oktober 2016)
Mw. mr. I.M. Oosschot (19 maart 2012)
Mw. mr. S.E. Rijnvis-Jonkman (21 augustus 2017)