Farmacologie, Toxicologie en Kinetiek

De afdeling Farmacologie, Toxicologie en Kinetiek (FTK) bestaat uit twee eenheden. Het non-klinische deel evalueert de risicobeoordeling van humane geneesmiddelen op basis van de (preklinische) farmacodynamiek, farmacokinetiek en toxicologie. Het andere deel beoordeelt het humane farmacokinetiek gedeelte van het geneesmiddelendossier. Medewerkers zijn in Europees (EMA) en mondiaal (ICH & WHO) verband actief om nieuwe ontwikkelingen en inzichten op de bovengenoemde gebieden in een regulatoire setting te vertalen in wetenschappelijke adviezen of richtlijnen.

Hoofd van de afdeling

Mw. ir. Trudy (G.) Knol