Dhr. drs. H.R. Hurts, Directeur

Hugo Hurts is sinds juni 2014 in de functie van directeur. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie als geheel en is tevens de secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en van de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen. Ook is de directeur lid van de Management Board van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en namens het CBG lid van de Heads of Medicines Agencies (HMA).