Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen

De afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen is verantwoordelijk voor de beoordeling van homeopathische-, antroposofische- en kruidengeneesmiddelen. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor de behandeling van ingediende verzoeken over de statusbepaling van een nieuw voedingsmiddel en adviseert de afdeling het ministerie van VWS over de Europese toelating van nieuwe voedingsmiddelen. Op de pagina's over nieuwe voedingsmiddelen  kunt u meer informatie hierover vinden.

Met betrekking tot homeopathische-, antroposofische- en kruidengeneesmiddelen beoordelen zij de kwaliteit en de veiligheid en geven zij wetenschappelijke adviezen. Zij doen de voorstellen aan het CBG voor registratie of acceptatie van variaties. Ook dragen zij zorg voor de regulatoire aspecten (het bewaken van de Europese en nationale procedures), procescoördinatie, managementondersteuning en de controle van teksten van productinformatie. Tevens vertegenwoordigen zij het CBG in verschillende Europese overlegkaders: de Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) en het Herbal Medicinal Product Comittee (HMPC).

Hoofd van de afdeling

Dhr. drs. Emiel (E.) van Galen