Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen

De afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen is verantwoordelijk voor de beoordeling van homeopathische-, antroposofische- en kruidengeneesmiddelen. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen.

Met betrekking tot homeopathische-, antroposofische- en kruidengeneesmiddelen beoordelen zij de kwaliteit en de veiligheid en geven zij wetenschappelijke adviezen. Zij doen de voorstellen aan het CBG voor registratie of acceptatie van variaties. Ook dragen zij zorg voor de regulatoire aspecten (het bewaken van de Europese en nationale procedures), procescoördinatie, managementondersteuning en de controle van teksten van productinformatie. Tevens vertegenwoordigen zij het CBG in verschillende Europese overlegkaders: de Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) en het Herbal Medicinal Product Comittee (HMPC).

Tevens is de afdeling ook verantwoordelijk voor de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen. Nieuwe voedingsmiddelen worden beoordeeld op de veiligheid voor de hele Europese markt. Het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen stelt een adviesrapport op over het product en biedt dit de minister van VWS aan.

Hoofd van de afdeling

Dhr. drs. Emiel (E.) van Galen