Beleid, Regulatoire en Internationale Zaken

De afdeling Beleid, Regulatoire en Internationale Zaken (BRI) houdt zich bezig met regulatoire en bestuurlijk-juridische vraagstukken, strategische ontwikkelingen, internationale zaken, bestuurlijke inrichting en besluitvormingsprocessen van het College en het agentschap, en de vertegenwoordiging van de organisatie op (inter)nationaal niveau.

Tot de afdeling BRI worden gerekend de CBG-brede taken op het gebied van:

  • Europese vertegenwoordiging van het College in Europa in algemene comités, zijnde CHMP, PRAC, CMD, PDCO, COMP en CAT en in algemene nationale gremia, zoals bijeenkomsten koepelorganisaties, ministeries, werkgroepen;
  • Bestuurlijk-juridische zaken: WOB-, bezwaar- en beroepsprocedures, advisering nationaal en Europees recht, governance, integriteit, transparantiebeleid;
  • Bestuurlijke zaken, zoals ondersteuning van het College (bewaken besluitvormingsprocessen, coördinatie tussen FT-groepen en College), organisatie diverse overleggremia van CBG zoals Contact Commissie Registratie (CCR), Commissie Praktijk, Patiëntenoverleg, en ondersteuning van voorzitter(s), directie en managementteams, Raad van advies;
  • Beleidsontwikkeling, strategiebepaling en internationale zaken van het CBG, (inter)nationale en Europese ondersteuning en afhandeling interne en externe regulatoire vraagstukken.

Hoofd van de afdeling

Dhr. mr. dr. D.S. (Diederick) Slijkerman