Netwerk

Samen met nationale partners en als onderdeel van een Europees regulatoir netwerk, is het CBG blijvend verantwoordelijk voor de beoordeling en bewaking van geregistreerde producten gedurende de hele levenscyclus.

Elke keer wanneer er iets verandert in de klinische baten-risicobalans door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, gegevens over mogelijke risico’s of aanpassingen in de productspecificaties, vindt er een (her)beoordeling plaats.

Vanuit nationale en EU-verbanden wordt synergie nagestreefd:

  • tussen wetenschap en klinische, toxicologische en farmaceutische expertise
  • in het verdelen van werkzaamheden
  • in het creëren van meer efficiëntie en publiek vertrouwen in het systeem

Het in teamverband mede vormgeven van het Europese systeem van toelating en bewaking van geneesmiddelen is een belangrijke strategische prioriteit van het CBG. Het CBG levert een actieve bijdrage op Europees niveau door deelname aan een groot aantal platforms binnen de European Medicines Agency (EMA) en daarbuiten.