Kwaliteitsmanagement

Het CBG was de eerste registratieautoriteit in Europa die zijn kwaliteitsmanagement heeft laten certificeren. 

ISO 9001:2015

Het CBG is sinds april 2017 gecertificeerd volgens de nieuwe ISO norm 9001:2015. Het certificerend orgaan heeft het kwaliteitsmanagementsysteem binnen het CBG getoetst volgens de nieuwe norm en spreekt haar vertrouwen uit in het goed functioneren van het systeem. Met nieuwe norm is nog meer aandacht voor de omgeving van de organisatie, risico’s en kansen, stakeholdersmanagement en verbetermanagement.

Audits geneesmiddelenbewaking

EU-richtlijn 2001/83/EC, artikel 101(2) bepaalt dat lidstaten periodiek hun geneesmiddelenbewakingssysteem auditen en de resultaten aan de Europese Commissie rapporteren. Deze rapportage kunt u hier raadplegen: