Dr. mr. M.M. Mokhles

Mostafa Mokhles is sinds 2016 lid van het Jong CBG. Hij is Cardiothoracaal chirurg in opleiding en als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Thoraxchirurgie van het Erasmus MC. Hij is tevens epidemioloog en afgestudeerd gezondheidsrechtjurist.

Expertise en onderzoeksinteresse

  • Ontwikkelen van betrouwbare prognosemodellen voor patiënten met congenitale hartziekten (Veni-subsidie)
  • Ontwikkelen en toepassen van innovatieve statistische methoden om beter de uitkomsten van patiënten na cardiale chirurgie te bepalen en daarmee de prognose van deze patiënten te verbeteren
  • Verbeteren van prognose van vrouwen die cardiale chirurgie moeten ondergaan

Andere relevante posities

  • Mede-oprichter en student editor, Erasmus Journal of Medicine
  • Editor, BMC Cardiovascular Disorders
  • Lid, Commissie Medisch Ethische Vraagstukken, Erasmus MC
Dr. mr. M.M. Mokhles

Dr. mr. M.M. Mokhles