over CBG

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kwaliteitsmanagement

Het CBG was de eerste registratieautoriteit in Europa die zijn kwaliteitsmanagement heeft laten certificeren. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in 2016 opnieuw volgens de norm ISO 9001-2008 gecertificeerd.

Certiked

Audits geneesmiddelenbewaking

EU-richtlijn 2001/83/EC, artikel 101(2) bepaalt dat lidstaten periodiek hun geneesmiddelenbewakingssysteem auditen en de resultaten aan de Europese Commissie rapporteren. Deze rapportage kunt u hier raadplegen: