over CBG

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

EUNL2016

Het EU-voorzitterschap en de rol van het CBG

Het CBG faciliteerde verschillende Europese vergaderingen in het kader van het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

Nederland voorzitter van de EU

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland de rol van voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dit houdt in dat Nederland de vergaderingen van de Raden van ministers voorzat, met uitzondering van de regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken, en dat Nederland het voortouw nam met betrekking tot strategische thema’s die alle lidstaten aangaan. Nederland heeft het stokje overgedragen aan Slowakije en Malta, die in respectievelijk de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017 het EU-voorzitterschap bekleden.

Het Europese netwerk

Het CBG maakt deel uit van het Europese netwerk van Medicines Regulatory Authorities. Enerzijds wordt daarbij samengewerkt met het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en in de wetenschappelijke comités van de EMA. Anderszijds komen de directeuren van de geneesmiddelenautoriteiten uit alle EU-lidstaten samen in de Heads of Medicines Agencies (HMA) en de daaronder vallende werkgroepen. De wetenschappelijke comités van de EMA, waarin alle aspecten van geneesmiddelenbeoordeling en geneesmiddelenbewaking aan de orde komen, hebben hun reguliere vergaderstructuur en agenda’s.

Naast de reguliere vergaderingen in Londen worden ook vergaderingen georganiseerd in het land dat EU-voorzitter is. Deze zogenaamde ‘strategic review and learning meetings’ worden georganiseerd door het geneesmiddelenagentschap van dat land. Bijeenkomsten van de HMA vinden altijd plaats in het land dat EU-voorzitter is en het geneesmiddelenagentschap van dat land heeft een stem bij het agenderen van strategische onderwerpen die alle nationale agentschappen raken. 

Organisator en gastheer

Tijdens het voorzitterschap trad het CBG in totaal 18 maal op als organisator en gastheer van de Europese vergaderingen. Het CBG faciliteerde het bijeenkomen van de wetenschappelijke comités van de EMA gezamenlijk met ten minste één ander comité. Daarnaast faciliteerde het CBG ook twee plenaire HMA-bijeenkomsten, waarbij alle directeuren van de registratie autoriteiten van humane en veterinaire geneesmiddelen van de Europese Unie vergaderen. Beide HMA-bijeenkomsten werden voorafgegaan door een stakeholders meeting, eenmaal op het terrein van veterinaire geneesmiddelen en eenmaal op het terrein van geneesmiddelen voor mensen.

Prioritaire thema’s

Van de thema’s die de minister van VWS had geprioriteerd agendeerde het CBG beide thema's, namelijk antimicrobiële resistentie en adaptive pathways (snellere toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten). Daarnaast besteedde het CBG specifiek aandacht aan beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Logistiek

De organisatie van al deze vergaderingen was niet alleen een inhoudelijke, maar ook een grote logistieke operatie. De meeste vergaderingen vonden plaats in Utrecht. De twee plenaire HMA-vergaderingen vonden plaats in respectievelijk Amsterdam (februari 2016) en Rotterdam (juni 2016).

Om de logistieke kant van de bijeenkomsten in goede banen te leiden ontwikkelde het CBG een website waarop deelnemers zich konden aanmelden per bijeenkomst, hotelreserveringen konden maken, documenten konden up- en downloaden en terecht konden voor vragen en/of opmerkingen. Naast praktische informatie was daar ook een korte toelichting te vinden op waar elk(e) comité of werkgroep zich mee bezig houdt.