Prof. dr. A. de Boer, voorzitter CBG

Ton de Boer (1955) is sinds 1 augustus 2017 voorzitter van het CBG. Hij is arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Naast zijn voorzitterschap bij het CBG blijft hij verbonden als hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht.

Expertise en onderzoeksinteresse

 • klinische farmacologie
 • farmaco-epidemiologie
 • farmacogenetica, met name van cardiovasculaire geneesmiddelen

Andere relevante (voormalige) posities

 • voorzitter Stichtingsbestuur PAOFarmacie
 • voorzitter van de Certificeringscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)
 • vice-voorzitter van het Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW
 • European Senior Editor van de British Journal of Clinical Pharmacology
 • lid van de Editorial Board of the Journal of Research in Pharmacy Practice
 • lid Reflectieteam Meldpunt Dierproeven UU
 • voorzitter van de Wefes Bettink Stichting
 • voorzitter van de Vereniging 'Asian Eye Care'
 • voormalig voorzitter Commissie Geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland
 • voormalig plaatsvervangend lid klinische farmacologie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • voormalig secretaris/penningmeester Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)
 • voormalig lid van de Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad
 • voormalig plaatsvervangend lid van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid
 • voormalig voorzitter van het Stipendiafonds van de KNMP
 • voormalig lid Stichting Pscribe