Prof. dr. R.J. van Marum

Rob van Marum is sinds 2018 lid van het College. Hij is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Ook is hij bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen, afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde VUmc Amsterdam

Andere relevante posities

  • Lid raad van toezicht zorgorganisatie Careyn
  • Lid-deskundige commissie nierfunctiestoornis KNMP
  • Lid ZonMw programmacommissie Goed gebruik Geneesmiddelen
  • Medeoprichter en kerngroeplid expertisecentrum voor farmacotherapie bij ouderen EPHOR.
Prof. dr. R.J. van Marum

Prof. dr. R.J. van Marum

Zie ook