Prof. dr. F.G.M. Russel

Frans Russel is sinds 2013 lid van het CBG. Hij is apotheker, farmacoloog en toxicoloog, en als hoogleraar en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie verbonden aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Tevens is hij directeur van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Expertise en onderzoeksinteresse

  • Farmacologie
  • Geneesmiddelentoxicologie
  • Farmacokinetiek en modellering
  • Transportprocessen en biotransformatie

Andere relevante posities

  • Lid Gezondheidsraad, beraadsgroep Gezondheid en Omgeving (sinds 2012)
  • Lid Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad (sinds 2014)
  • Lid External Scientific Advisory Board Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR, sinds 2014)
  • Secretaris Nederlandse Stichting voor Farmacologische Wetenschappen (sinds 2002)
  • Voorzitter Commissie van Toezicht Postgraduate Education in Toxicology (sinds 2011)
Prof. dr. F.G.M. Russel

Prof. dr. F.G.M. Russel