Dr. V.H.M. Deneer

Vera Deneer is sinds 2015 lid van het CBG. Zij is ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog op de afdeling Klinische Farmacie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht.

Expertise en onderzoeksinteresse

  • Klinische farmacologie
  • Hart- en vaatziekten
  • Longziekten inclusief longoncologie
  • Farmacogenetica
  • Farmacokinetiek

Andere relevante posities

  • Ziekenhuisapotheker, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein / Utrecht (sinds 1994)
  • Voorzitter MEC-U, erkende METC
  • Voorzitter Werkgroep Farmacogenetica van KNMP
Dr. V.H.M. Deneer

Dr. V.H.M. Deneer

Zie ook