Prof. dr. P.A. de Graeff, plaatsvervangend voorzitter

Pieter de Graeff is sinds 2013 lid van het CBG. Hij is van 2007 tot 2016 lid geweest van de CHMP. Sinds 1 september 2016 is hij als arts-klinische farmacoloog verbonden aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie te Assen.Tot zijn aantreden is hij sinds 1983 werkzaam geweest bij het CBG in diverse functies binnen de klinische beoordeling. Hij is van 1996 tot 2014 hoogleraar Farmacotherapie geweest in het UMCG. Hij is als internist part-time werkzaam geweest binnen het UMCG t/m juli 2015.

Expertise en onderzoeksinteresse

  • Farmacotherapie 
  • Interne geneeskunde 
  • Klinische farmacologie 
  • Hart- en vaatziekten 
  • Regulatoire kwesties zoals risico communicatie en balans werkzaamheid/schadelijkheid

Andere relevante posities

  • Voorzitter Cardiovascular Working Party EMA (sinds 2010) 
  • Internist UMCG (sinds 1983) 
Prof. dr. P.A. de Graeff

Prof. dr. P.A. de Graeff