Openbaar verslag van de 887e Collegevergadering

Definitieve versie, 1 augustus 2019.

Aanpassing betreft de agendapunten: 7.a, 10.a, 10.c, 10.d 10.e en 10.f.