Openbaar verslag van de 885e Collegevergadering

Definitieve versie, 1 augustus 2019.

Aanpassing betreft de agendapunten: 7.b, 7.c, 7.d, 10.b, 10.c en 10.d.