Verklaring van belangen - Prof. dr. M.L. Bouvy

Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden en externe deskundigen, mogen geen financiële of andere belangen hebben waardoor hun onpartijdigheid in het gedrang kan komen. De medewerkers verstrekken vóór hun aanstellling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen.