CBG Jaarverslag 2012

Dit is het jaarverslag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In dit jaarverslag legt het CBG verantwoording af over de werkzaamheden die het in 2012 heeft verricht. Ook staat het CBG stil bij de koers die in 2012 verder is uitgezet in het Strategisch Businessplan 2009-2013.

Het thema van dit jaarverslag is ‘Verandering geeft ambities de ruimte’. Dit thema geeft aan dat het CBG het afgelopen verslagjaar veel veranderingen heeft ingezet en doorgemaakt. Voor de doelstellingen uit het Strategisch Businessplan, waarbij onder meer wordt gewerkt aan een verdere ontwikkeling van een wetenschappelijk robuust, consistent en transparant beoordelingssysteem, zijn de nodige stappen gezet. Door te focussen op de ambities van het @nders Werken heeft het CBG verder gewerkt aan de mogelijkheden om zijn klanten optimaal te bedienen. Met de verhuizing heeft het CBG die ambities, ook letterlijk, de ruimte kunnen geven.

Het jaarverslag is zodanig opgesteld dat de feiten en cijfers visueel zijn gescheiden van de overige tekst. Hierdoor kan de lezer, afhankelijk van de voorkennis en interesse, het verslag uitgebreid of minder uitgebreid lezen. Met deze opzet streven we naar een toegankelijke en transparante manier van verslaglegging van onze activiteiten.