MEB 9: Bezwaarschriftenprocedure

De bezwaarschriftenprocedure geeft de burger de gelegenheid om de juistheid van een besluit van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen aan de orde te stellen.