MEB 18: Schriftelijke en mondelinge zienswijzeprocedure bij een voorgenomen primair besluit van het CBG

Het beleidsdocument Schriftelijke en mondelinge zienswijzeprocedure bij een voorgenomen primair besluit van het CBG legt uit hoe het CBG vorm geeft aan de hoorplicht in het kader van de Algemene Wet Bestuur (Awb).