Verslagen Collegevergaderingen 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergadert tweemaal per maand. Tijdens deze vergaderingen neemt het College besluiten over toekenning van nieuwe handelsvergunningen en wijziging van bestaande handelsvergunningen.

Op deze pagina vindt u de Collegeverslagen van 2018.

Verslagen van Collegevergaderingen 2018