Verslagen Collegevergaderingen 2012-2016

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergadert tweemaal per maand. Tijdens deze vergaderingen neemt het College besluiten over toekenning van nieuwe handelsvergunningen en wijziging van bestaande handelsvergunningen.

Op deze pagina vindt u de Collegeverslagen van 2012 tot en met 2016.

Verslagen van Collegevergaderingen 2012-2016