Verslagen Collegevergaderingen 2007-2011

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergadert tweemaal per maand. Tijdens deze vergaderingen neemt het College besluiten over toekenning van nieuwe handelsvergunningen en wijziging van bestaande handelsvergunningen.

Op deze pagina vindt u de Colllegeverslagen van 2007 tot en met 2011.

Verslagen van Collegevergaderingen 2007-2011