Collegevergaderingen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergadert tweemaal per maand. Tijdens vergaderingen worden besluiten genomen over het toekennen van nieuwe handelsvergunningen en over het wijzigen van bestaande handelsvergunningen.

Tijdens de vergaderingen wordt aandacht gegeven aan belangrijke nieuwe bijwerkingen, actuele zaken op het gebied van geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking, beleidszaken, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van richtsnoeren.

Het openbaar verslag beschrijft de adviezen, standpunten en besluiten die op de datum van vergadering zijn (in)genomen. Zolang over een zaak nog geen definitief besluit is genomen of een CHMP opinie is gepubliceerd, blijven de betreffende passages in het openbaar Collegeverslag vertrouwelijk. Na afsluiting van een procedure of zaak worden de eerder vastgestelde passages aan het openbare verslag toegevoegd.

Commercieel vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld productieprocessen) evenals tot de persoon herleidbare (persoon/patiënt) gegevens worden in alle gevallen achterwege gelaten.

Het uiteindelijke besluit kán afwijken van een eerder door het College ingenomen standpunt. De openbare Collegeverslagen beschrijven het standpunt ten tijde van de vergadering.