CBG Collegedag

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert ieder jaar de CBG Collegedag rond een centraal thema. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal inhoudelijke workshops waarin kennis, informatie en meningen worden gedeeld over tal van onderwerpen. Deze variëren van wetenschappelijke en farmaceutische ontwikkelingen tot maatschappelijke dilemma’s. De Collegedag trekt elk jaar vele geïnteresseerden uit de farmaceutische industrie, overheid en wetenschap.

CBG Collegedag 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert op woensdag 5 juni 2019 de CBG Collegedag in de Jaarbeurs Utrecht. Het thema is dit jaar ‘Vertrouwen in medicijnen’. Aanmelden kan op de website van de CBG Collegedag 2019.

In de media is er volop aandacht voor medicijnen. Er zijn berichten over tekorten, veelbelovende nieuwe medicijnen, vervuiling van medicijnen en hoge prijzen. Ook moeten patiënten soms wisselen van medicijnen of kunnen hun vertrouwde medicijn niet ophalen in de apotheek. Hierdoor kan het vertrouwen van burgers in medicijnen onder druk komen te staan. Reden voor het CBG om het onderwerp ‘Vertrouwen in medicijnen’ vanuit verschillende perspectieven te bespreken.

Welke factoren bepalen het vertrouwen van burgers in medicijnen? Welke rol speelt feitelijke kennis in het vertrouwen in de wetenschap? Ervaringen zoals het moeten wisselen van medicijnen en het niet beschikbaar zijn van het vertrouwde medicijn, lijken van invloed te zijn. Maar is dat wel zo? Of wordt het vertrouwen voor het grootste gedeelte bepaald door het contact tussen zorgverlener en patiënt? Het CBG heeft onderzoek laten doen naar het vertrouwen in medicijnen. Ook de resultaten van het onderzoek komen aan bod.

Inspirerende en prominente sprekers uit het medisch-farmaceutische en bestuurlijke veld bespreken tijdens het plenaire ochtendprogramma hun visie op het thema. Zo spreken onder andere Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, wetenschapper en columnist Rosanne Hertzberger en Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland. ’s Middags is er tijd voor diverse inhoudelijke workshops en twee plenaire debatten, waarbij we ingaan op de gevolgen van wisselen en medicijntekorten voor de dagelijkse praktijk. Ook gaan we, samen met u, op zoek naar oplossingen.

De Collegedag is voor  geïnteresseerden vanuit de overheid, wetenschap en de farmaceutische industrie. Maar uiteraard ook voor zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en masterstudenten farmacie en geneeskunde.

De dagvoorzitter van de Collegedag is Elsemieke Havenga.

Collegedagen in voorgaande jaren