Financiering

In Nederland worden voor het verlenen van overheidsvergunningen kosten in rekening gebracht bij de aanvrager die onafhankelijk zijn van de uitkomst. Dit geldt dus ook voor het aanvragen en registreren van een handelsvergunning voor geneesmiddelen.

De farmaceutische industrie betaalt een vast tarief voor elk geneesmiddel dat is geregistreerd, een jaarlijkse vergoeding. Dit zijn de basisinkomsten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarnaast betaalt de farmaceutische industrie een vast tarief voor nieuwe aanvragen voor de beoordeling van een geneesmiddel. De hoogte van deze tarieven is zodanig dat het CBG zijn werk kostendekkend kan doen.

De tarieven worden vastgesteld door de Minister van VWS en goedgekeurd door de Tweede Kamer. De tarieven voor diergeneesmiddelen worden vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het CBG beoordeelt geneesmiddelen onafhankelijk en wetenschappelijk.