Bestuur en besluitvorming

Het CBG vindt het van belang dat de besluitvorming rondom de registratie van geneesmiddelen, de context waarbinnen wordt besloten, en het handelen van de beslissingsbevoegde organen en medewerkers van de organisatie voor iedereen transparant zijn. Het CBG heeft een publieke taak en wil daar graag verantwoording over afleggen. Inzicht geven in de bestuurlijke inrichting en het besluitvormingsproces is daarom essentieel.

De regels over het functioneren en de taakuitoefening van het CBG staan beschreven in een bestuursreglement, dat op 27 september 2012 in werking is getreden.

Het CBG als organisatie

Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Organisatorisch gezien is het CBG een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de rijksoverheid valt. Dit houdt in dat het CBG onafhankelijk beslist over de toelating en bewaking van geneesmiddelen.

Het CBG bestaat uit:

  • Een College dat bij wet bevoegd is handelsvergunningen af te geven, in te trekken of te schorsen, en dat continu de werkzaamheid en risico‚Äôs van geneesmiddelen volgt en beoordeelt.
  • Een secretariaat ter ondersteuning van het College, dat de besluitvorming voorbereidt en uitvoert. Deze werkzaamheden worden verricht door het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.