24 oktober 940e Collegevergadering

Activiteitendata
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vergadert tweemaal per maand. Tijdens deze vergaderingen neemt het CBG onder meer besluiten over het toekennen van nieuwe handelsvergunningen en over het wijzigen van bestaande handelsvergunningen.

Het CBG besteedt onder meer aandacht aan:

  • belangrijke nieuwe bijwerkingen
  • actuele zaken op het gebied van geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking
  • beleidszaken
  • wetenschappelijk onderzoek
  • de ontwikkeling van richtlijnen

Agenda

Zodra de agenda van de Collegevergadering is vastgesteld, kunt u hem op deze pagina downloaden.