03 juni Collegedag 2015

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
MediaPlaza, Jaarbeurs Utrecht

Zet in mijn agenda

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert jaarlijks de Collegedag rondom een centraal thema. Het thema van dit jaar was: Geneesmiddelen in beweging.

Foto's en video CBG Collegedag 2015

Bekijk de foto's en het videoverslag van de CBG Collegedag 2015 'Geneesmiddelen in beweging' op CBG Collegedag 2015.

(Voice-over:)

GEROEZEMOES

VOICE-OVER: De CBG Collegedag stond dit jaar in het teken van 'Geneesmiddelen in beweging'.
Op het programma stonden tal van presentaties, workshops en ontmoetingen.

(Een)

MAN: Communiceren met de samenleving over geneesmiddelen is een uitdaging op zich.
DIRECTEUR HURTS: Het CBG wil eraan werken dat patiënten ook in de toekomst verzekerd kunnen blijven van zo snel mogelijke toegang tot innovatieve geneesmiddelen hoewel we weten dat ze voor steeds kleinere groepen patiënten zijn en we dus minder gegevens hebben.
En wij moeten zoeken naar methoden om tot een verantwoord oordeel te komen over de vraag of die middelen echt bij patiënten gebruikt kunnen worden.
ANDRÉ KLEINMEULMAN: VWS is de regisseur van de toelatingsketen zoals wij dat zeggen, en we moeten ook proberen in Europa dat hele toelatingsregime te veranderen. Dus wij proberen regie te voeren wij proberen aan te geven wat de richting moet zijn de minister heeft heel duidelijk doelen gesteld: goedkopere middelen voor moeilijke ziektes in 'n veel sneller tempo en experimenteel op de markt.
ROBERT-JAN VAN SON: Het CBG denkt mee, juist in de richting van patiënten om medicijnen die dus niet alleen geregistreerd zijn maar ook in een eerdere fase voor patiënten die dat echt nodig hebben en geen toegang hebben, die medicijnen toch beschikbaar te maken. Geweldig.
ANTON PIJPERS: Nou kijk, de samenwerking en verbindingen ontstaan vooral door elkaar te ontmoeten en door met elkaar te spreken naar aanleiding van lezingen, thema's die op deze dag aangeboden worden en dat maakt weer dat er hopelijk nieuwe samenwerkingsverbanden buiten deze vergadering ontstaan tussen mensen van overheden en kennisinstellingen, en van het bedrijfsleven.
ANTON FRANKEN: Biosimulars zijn een belangrijke ontwikkeling en het College, het CBG, heeft daar recentelijk 'n nieuw standpunt ingenomen.
En wat heel belangrijk is geweest, is om dat standpunt te delen en om dat standpunt te discussiëren met de mensen uit de praktijk.
AGNES KANT: Als het gaat om het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb zijn we dynamischer en sneller en beter aan het samenwerken waardoor, als er iets aan de hand is, we dat sneller signaleren en die kennis eerder daar komt waar die moet zijn in de spreekkamer bij de patiënt en de arts.

(Risicobeoordeling is erg belangrijk. Wanneer een nieuw medicijn op de markt komt, is het meestal maar door zo'n 1000 mensen uitgeprobeerd en ook onder omstandigheden die nogal verschillen van gebruik in het echte leven.)

(Risicobeoordeling waarbij informatie uit verschillende bronnen wordt gehaald, geeft ons een beter idee over de veiligheid van een medicijn, over gebruik in het echte leven, door echte mensen die misschien andere middelen gebruiken en misschien meer ziekten hebben.)

BERT LEUFKENS: Eigenlijk zijn we hier bij het CBG een soort schakelpunt tussen enerzijds wetenschappelijke ontwikkelingen zowel bij kennisinstituten als bij farmaceutische industrieën et cetera en tegelijkertijd de klinische praktijk, waar behandelaren en patiënten gewoon heel duidelijk met de kwetsbaarheid van de zieke patiënt zitten.
Het CBG zit precies op dat schakelpunt om die twee werelden continu bij elkaar te houden en te laten blijven.
Als er één boodschap vandaag naar voren kwam, is het dat we steeds meer elkaar moeten opzoeken en ook van elkaar moeten leren om, zeg maar, op ons eigen gebied ook de juiste koers in te slaan en besluiten te nemen.
Interessante bijeenkomst, leuke sprekers goed om te zien dat Lareb er ook bij betrokken is.
Goed, leerzaam.
De workshops vond ik heel erg interessant.
Ik heb genoten van de toespraken. Inspirerend.

(Beeldtekst: CBG, MEB.)

GEROEZEMOES

Programma en presentaties

Workshops

Voor het middagprogramma kon men uit twee workshops kiezen. Elke workshopronde duurde 75 minuten. Bekijk het programma van de CBG Collegedag 2015 voor een beknopte introductie van de verschillende workshops.

3 years PRAC - where do we go from here?

Biosimilars en uitwisselbaarheid - hoe kijken voorschrijvers hier tegen aan?

Van PSUR naar PSUSA: eenvoudiger kunnen we het niet maken

Innovatief registreren, maar hoe gaan we om met onzekerheid?

De nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen: Perspectief en kansen voor knelpunten?

Kiezen tussen nieuwe en oude middelen - altijd moeilijk?

Vertrouwen op generieke geneesmiddelen, hoe zorgt het CBG voor borging?

Nieuwe voedingsmiddelen in beweging en Worksharing voor kruidengeneesmiddelen, easy?

Bevorderen van goed gebruik, door betere productinformatie voor de gebruikers

Wat zijn de digitale uitdagingen in de toekomst?