04 juni Collegedag 2014

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Media Plaza, Utrecht

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert jaarlijks de Collegedag rondom een centraal thema. Het thema van dit jaar was: Goed gebruik vraagt vertrouwen.

Goed gebruik vraagt vertrouwen

Eén van de hoofdthema’s die het CBG hanteert in zijn strategie voor de periode tot 2018, is “Bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen”. Vertrouwen vormt daarbij een belangrijke component. Vertrouwen in de overheid, vertrouwen van de gebruikers in geneesmiddelen, vertrouwen in de voorschrijvers, over en weer. Tijdens de Collegedag is gewerkt aan een goede voedingsbodem voor verdere discussie hierover. De uitkomsten van deze dag neemt het CBG mee in zijn vervolgstappen.

Presentaties Collegedag 2014

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseerde op 4 juni de Collegedag 2014 rondom het thema: Goed gebruik vraagt vertrouwen.

Het programma bestond uit een plenair gedeelte en een aantal inhoudelijke workshops waarin kennis, informatie en meningen worden gedeeld over tal van onderwerpen. Variërend van wetenschappelijke en farmaceutische ontwikkelingen tot maatschappelijke dilemma’s. Dit jaar waren er op deze dag ruim 450 geïnteresseerden uit de farmaceutische industrie, overheid en wetenschap.

Overzicht presentaties plenaire programma

 • Is vertrouwen nog altijd een goed gebruik? - Prof. dr. Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), hoogleraar Universiteit Utrecht
 • Bijwerkingen van (slechte) risicocommunicatie: onrust en wantrouwen - Prof. dr. Daniëlle Timmermans, hoogleraar Risicocommunicatie en Patiëntbesluitvorming, EMGO Instituut, VU Medisch Centrum Amsterdam
 • Geborgd vertrouwen in geneesmiddelen - Prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter CBG

Overzicht presentaties workshops

Variaties, eenvoudig, toch?

 • Kora Doorduyn-van der Stoep (CBG) en Esther Schuil-Nijenhuis (Fresenius Kabi Nederland)
 • Niet geregistreerd, wat dan?
 • Birte van Elk (CBG), Hantzen Stevenson (CBG) en Annejet Meijler (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Perceptie en communicatie van gezondheidsrisico's

 • Liesbeth Breeveld (CBG)
 • Olga Damman (EMGO+, Institute for Health and Care Research)
 • Hans van Laarhoven (De Hart&Vaatgroep)

Antibiotica voor dieren: formularia in relatie tot SPC's

 • Baukje Schat (CBG)
 • Maaike van den Berg (Van Stad tot Wad Dierenartsen / KNMvd)
 • Irma van Deurzen (Dopharma)
 • Johanna Fink-Gremmels (Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneesmiddelen

Spanningsveld tussen registratie en vergoeding: voorbeelden uit de praktijk

 • Anton Franken (CBG) en Martin van der Graaff (Zorginstituut Nederland)
 • Worstelen met de uitvoering van wet- en regelgeving, een kijkje in de keuken van het CBG
 • Sandra Kruger-Peters en Max Polano (CBG)

Hoezo publieke beoordelingsrapporten?

 • Diederick Slijkerman (CBG)
 • Hélène van Beek (onderzoeksjournalist)
 • Hans van Laarhoven (De Hart&Vaatgroep)
 • Carla Schoonderbeek (Hoyng Monegier)

De klinische blik op farmacovigilantie

 • Marieke de Bruin (CBG)
 • Eugène van Puijenbroek (Lareb)
 • Ron Meyboom (Divisie Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit van Utrecht)

 De toekomst van autovaccins bij dieren

 • Baukje Schat (CBG)
 • André Steentjes (Veterinair Centrum Someren)
 • Susanne Waelen (Ministerie van Economische Zaken)

Ketenverwonderingen

 • Bert Hiemstra (CBG) en Karel Rosmalen (Landelijke Huisartsen Vereniging)
Collegedag Hugo Hurts

Collegedag 2014