05 juni Collegedag 2013

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Media Plaza, Jaarbeurs in Utrecht

De Collegedag vond plaats op woensdag 5 juni 2013 in Media Plaza (Jaarbeurs) te Utrecht.

50 jaar CBG en verder

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert jaarlijks de Collegedag rondom een centraal thema. Het thema van dit jaar was: 50 jaar CBG, en verder. Tijdens deze dag is kort stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van het CBG, maar zal de aandacht vooral uitgaan naar de toekomst. Het nieuwe Strategisch Business Plan (SBP) 2014-2018 is gepresenteerd. Verschillende scenario’s, toekomstvisies voor de wereld waarin het CBG opereert, zijn de revue gepasseerd. Plus de keuzes die het CBG voor zichzelf daarbij maakt.

Opzet programma

Het programma bestond uit een plenair gedeelte en een aantal inhoudelijke workshops waarin kennis, informatie en meningen worden gedeeld over tal van onderwerpen. Variërend van wetenschappelijke en farmaceutische ontwikkelingen tot maatschappelijke dilemma’s. Dit jaar zijn er op deze dag ruim 450 geïnteresseerden uit de farmaceutische industrie, overheid en wetenschap geweest.

Sfeer impressie

Tijdens de Collegedag zijn foto's genomen en is een filmopname gemaakt om belangstellenden en bezoekers een beeld te geven van het verloop van de jubileum editie van de Collegedag. Geniet van een foto impressie en de film.

Lees voor een terugblik het nieuwsbericht over de Collegedag.

Overzicht presentaties plenaire programma

 • Bad pharma, bad intentions or bad patient outcomes? - Ben Goldacre, Brits arts en wetenschappelijk publicist
 • Bert Leufkens, voorzitter CBG

Overzicht presentaties workshops

Drug Rediscovery, van goed geneesmiddelengebruik tot registratie

 • Introductie
 • De huidige situatie: een analyse - Chiel Hekster, Collegelid CBG;
 • GGG Rediscovery: Perspectief vanuit Goed Gebruik Geneesmiddelen Wereld van Drug Rediscovery Goed Gebruik Geneesmiddelen Stimuleren rationeel farmacotherapie gebruik - Saco de Visser, ZonMW
 • Evidence based practice is nog geen registratie - Chiel Hekster, Collegelid CBG
 • Beoordeling van Drug Rediscovery Dossiers door het College - Hantzen Stevenson, CBG

Regulatory Science, R&D van het CBG

 • Christine Gispen, CBG; Pieter Stolk, Escher-Project

Paediatric clinical trials, blijft op de kleintjes passen

 • Overzicht wettelijk en regulatoir kader medisch wetenschappelijk onderzoek met kinderen - Birte van Elk, CBG
 • Catherijne Knibbe, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Patiënten en Consumenten, het CBG kan niet zonder

 • Patient and consumer participation at regulatory agencies - Truus Janse-de Hoog, CBG en Teresa Alves, Prescrire

Inspecties geneesmiddelenbewaking veterinair, waar wordt op gelet?

 • Baukje Schat, CBG
 • Inspecties geneesmiddelenbewaking veterinair: waar wordt op gelet? - Christophe Debruyne, FAGG België
 • Farmacovigilantie Digitaal - Björn Eussen, Fidin

Regulatory dialogue, gedurende de gehele levenscyclus van een product

 • Regulatory dialogue, gedurende de gehele levenscyclus van een product - Sandra Kruger-Peters en Ienke Münninghoff

CESP, humaan en veterinair hebben er baat bij

 • CESP, humaan en veterinair hebben er baat bij - Stan van Belkum en Janny van Langerak
 • Ervaringen met indienen via CESP - Janny van Langerak

Geneesmiddelentekorten vragen teamwork van velen

 • Geneesmiddelentekorten vragen teamwork van velen - Hans van Gompel, CBG en Marjolein Weda, RIVM

Vier scenario's voor de toekomst van het CBG

 • Hoe zou de wereld van de geneesmiddelen er uit kunnen zien in 2030? Welke strategie is dan nu de beste? - Bert Hiemstra, CBG en Henk-Jan van Alphen, Futureconsult

Gentechnologie vernieuwt diagnostiek van dierziekten

 • Wat is een diergeneesmiddel? - José Jonis
 • Molecualr Diagnostics - Willie Loeffen