06 juni Collegedag 2012

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht

Woensdag 6 juni vond de jaarlijkse Collegedag plaats in Media Plaza te Utrecht. Het thema van de dag was ‘Bevorderen en Beschermen’. Ruim 300 farmaceuten, behandelaars, wetenschappers, patiënten, adviseurs en ambtenaren waren tijdens deze dag aanwezig om te discussiëren over wat nodig is om enerzijds nieuwe behandelingsmogelijkheden te bevorderen en om anderzijds te beschermen tegen onverantwoorde gezond­heidsrisico’s. 

Bevorderen en Beschermen

In het ochtendprogramma daagde Paul Huijts, Directeur Generaal VWS, de aanwezigen uit van gedachten te wisselen over de rol die de overheid op dit terrein kan spelen. Huijts ging in op de mogelijkheden om de toenemende regelgeving te beperken zodat innovaties sneller bij de patiënt komen. Ook is het goed voor het wetenschappelijk klimaat en het behoud van de farma-industrie in Nederland. Een boeiende presentatie die aanzette tot discussie.

Vervolgens gaf Ronald Brus, life sciences entrepreneur, zijn visie op wat er moet gebeuren om innovatie van geneesmiddelen de goede kant op te krijgen. Een inspirerende presentatie die veel stof tot nadenken gaf. Hij gaf aan dat je voor succesvolle innovatie jong, naïef en rebels moet zijn.

Het plenaire programma werd afgesloten met een lezing van CBG-voorzitter Bert Leufkens. Hij schetste de uitdagingen in het traject voorafgaand en na registratie in het kader van het bevorderen van nieuwe behandelmogelijkheden enerzijds en het beschermen van de patiënt tegen gezondheidsrisico’s anderzijds.

Tijdens de lunch was er uitgebreid de mogelijkheid vragen te stellen aan het CBG over allerlei registratiezaken. Variërend van ‘variaties’ tot ‘productinformatie’ en  ‘kanalisatie’.

Na de lunch vonden twee workshoprondes plaats. Deze interactieve sessies zorgden voor interessante discussies over uitdagingen als de impact van antibiotica voor dieren op de mens,  de grens tussen voeding en farma en discussies over wat biomarkers eigenlijk meten. De workshops hebben mooie en bruikbare inzichten opgeleverd. Het was een inspirerende dag.

Overzicht presentaties plenaire programma

 • Innoveren en Beschermen - Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Wat helpt innovatie de goede kant op? - Ronald Brus, life sciences entrepreneur
 • Bevorderen en beschermen - Bert Leufkens, voorzitter CBG

Overzicht presentaties workshops

Antibiotica - Bestaat er een grens tussen dier en mens?

 •  Stellingen
 •  Dagmar Schewe, Bureau Diergeneesmiddelen CBG
 •  Els Broens, CRD-lid en Veterinary Microbiological Diagnostic Center, Utrecht
 •  Marc Bonten, UMC Utrecht
 •  Antwoorden op de stellingen

Registratie van kruidengeneesmiddelen vraagt bijzondere bewijsvoering

 •  Introductie
 •  Fred Schobben, lid van het College
 •  Burt Kroes, CBG en lid Kruidencomité van de EMA
 •  Ervaring met het registreren van Kruidengeneesmiddelen - Hilda Kuin, CBG
 •  Kruidengeneesmiddel: serieus alternatief? - Jeroen Slooter, TIMM Healthcare

De patiënt is aan zet, maar werkt het wel?

 • Karel Rosmalen, huisarts en lid van het College
 • Patiëntenbetrokkenheid bij het CBG - Pauline Evers, Beleidsmedewerker geneesmiddelen, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties en patiëntvertegenwoordiger in de COMP

Biosimilars, meer van hetzelfde of toch anders?

 • Introductie - Chiel Hekster, emeritus hoogleraar Klinische Farmacie en lid van het College
 • Biosimilars: de eerste 11 jaar - Martijn van der Plas, CBG
 • Biosimilars in de klinische praktijk: doen we het wel of doen we het niet, en waarom - Arnold Vulto, Erasmus MC Rotterdam
 • Antwoorden op de stellingen

De vanzelfsprekendheid van de autoriteit

 • Het CBG als geneesmiddelenautoriteit en het veld - in het veld - Peter Mol, CBG en onderzoeker UMC Groningen
 • Frederic Bouder, Universiteit Maastricht

Als dieren ziek worden met gevolgen voor de volksgezondheid (zoönosen)

 • Stellingen
 • Bestrijding van zoönosen in de veehouderij en bij gezelschapsdieren - Piet-Hein Overhaus, Chemisch Farmaceutische Beoordeling, CBG
 • Zoönosen, wat zijn dat en bestaat er een leven zonder zoönosen? - Joke van der Giessen, themaleider zoönosen, CIb-RIVM
 • Aldrin Wires, dierenarts en Project Officer voor One Health aspecten, RIVM
 • Antwoorden op de stellingen

Waar voeding overgaat in farma wordt het spannend

 • Food-Pharma interface - Rogier Bos, Wetenschappelijk Advies CBG; Simone Eussen, Nutrition Scientist, Danone

Wat meten biomarkers eigenlijk?

 • Wat gebeurt er bij het CBG/EMA op het gebied van farmacogenetische biomarkers? - Marc Maliepaard, CBG en lid PGWP van de EMA
 • Klinische implementatie van farmacogenetica: 7 year experience - Ron van Schaik, Erasmus MC Rotterdam en lid PGWP
 • Ontwikkelingen vanuit de praktijk - Vera Deneer, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Antwoorden op de stellingen

Het CBG doorgelicht, hoe geef je integriteit en geloofwaardigheid vorm?

 • Hoe kan het CBG op verantwoorde wijze omgaan met integriteit? - Diederick Slijkerman, CBG
 • Integriteit als competentie en kwaliteit - Prof. dr. Hans van den Heuvel, expert bestuurscultuur en integriteit overheid (Vrije Universiteit Amsterdam)