Prof. dr. Rob (R.J.) van Marum

Rob van Marum is sinds 2018 lid van het College. Hij is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Ook is hij bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen, afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde VUmc Amsterdam.

Prof. dr. R.J. van Marum
Prof. dr. R.J. van Marum

Andere relevante posities

  • Lid raad van toezicht zorgorganisatie Careyn
  • Lid-deskundige commissie nierfunctiestoornis KNMP
  • Lid ZonMw programmacommissie Goed gebruik Geneesmiddelen
  • Medeoprichter en kerngroeplid expertisecentrum voor farmacotherapie bij ouderen EPHOR.

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.