Prof. dr. Pieter (P.A.) de Graeff, plv voorzitter

Pieter de Graeff is sinds 2013 lid van het CBG. Hij is van 2007 tot 2016 lid geweest van de CHMP. Sinds 1 september 2016 is hij als arts-klinische farmacoloog verbonden aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie te Assen, sinds 1 september 2020 is hij daarvan voorzitter.Tot zijn aantreden is hij sinds 1983 werkzaam geweest bij het CBG in diverse functies binnen de klinische beoordeling. Ook is hij van 1996 tot 2014 hoogleraar Farmacotherapie geweest in het UMCG. Tot en met juli 2015 was hij part-time werkzaam als internist binnen het UMCG t/m juli 2015.

Vergroot afbeelding Prof. dr. P.A. de Graeff
Prof. dr. P.A. de Graeff

Zijn expertise en onderzoeksintresses liggen op het gebied van farmacotherapie, interne geneeskunde, klinische farmacologie, hart- en vaatziekten en regulatoire kwesties zoals risico communicatie en balans werkzaamheid/schadelijkheid.

Naast zijn werkzaamheden als Collegelid en plaatsvervangend voorzitter van het College is hij sinds 2010 voorzitter van de Cardiovascular Working Party EMA.

Verklaring van Belangen

Medewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.