Prof. dr. Henk-Jan (H.J.) Guchelaar

Henk-Jan Guchelaar is sinds 2016 lid van het CBG. Hij is hoofd van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en hoogleraar Klinische Farmacie aan de Universiteit Leiden.

Prof. dr. H.J. Guchelaar
Prof. dr. H.J. Guchelaar

Guchelaar werkte als ziekenhuisapotheker in verschillende ziekenhuizen en vervulde daar de functie van opleider ziekenhuisfarmacie en van opleider klinische farmacologie, en afdelingshoofd. Sinds 2003 is hij hoofd van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie en hoogleraar Klinische Farmacie in het Leids Universitair Medische Centrum. 

Zijn expertise en onderzoekinteresse ligt dan ook op het gebied van klinische farmacologie, klinische farmacie, personalized medicine / farmacogenetica en oncologie. Hij is programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Personalised Therapeutics’ waarin wordt onderzocht waarom patiënten verschillend reageren op geneesmiddelen.

Sinds oktober 2008 is hij tevens hoogleraar bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het Leiden Academic Center for Drug Research van de Leidse Universiteit. Hij is trekker van de universitaire profileringsgebied ‘Translational Drug Discovery and Development’.

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.

Andere relevante posities

 • 2010-2016
  Lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • 2003-2017
  Vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie
 • 2016
  Opzet van de Masteropleiding Farmacie in het LUMC
 • Sinds 2017
  Lid van de Raad voor de Medische Wetenschappen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen