Prof. dr. Geny (G.M.M.) Groothuis

Geny Groothuis is sinds 2013 lid van het CBG. Zij is hoogleraar Geneesmiddel Metabolisme en Toxicologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en geregistreerd toxicoloog.

Ze was medeoprichter en voorzitter van de sectie Farmaceutische Toxicologie van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Daarnaast was zij lid van de ZONMW programmacommissie Dierproeven Begrensd, van het Consilium Toxicologicum en van de Commissie van Toezicht voor de postdoctorale cursus Toxicologie.

Prof. dr. G.M.M. Groothuis

Prof. dr. G.M.M. Groothuis

Zij heeft biochemie gestudeerd en is gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van levercellen bij het verwerken van geneesmiddelen. Haar onderzoek heeft zich daarna gericht op het ontwikkelen van in vitro methoden om de opname, metabolisme en toxiciteit van geneesmiddelen vast te stellen en was speciaal gericht op het onderzoek met menselijk weefsel. De doelstelling van dit onderzoek was om meer menselijke data te verzamelen en minder proefdieren te gebruiken.

Geny Groothuis gaf onderwijs in de toxicologie aan studenten Farmacie en Medisch Farmaceutische Wetenschappen. Daarnaast was ze tot september 2016 adjunct-directeur van de master Medical Pharmaceutical Sciences.

Verklaring van BelangenMedewerkers van het CBG, Collegeleden én externe deskundigen mogen geen (financiële) belangen hebben die hun onpartijdigheid in het gedrang brengen. Zij vullen vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring omtrent hun belangen in. Bij mogelijke belangenverstrengeling nemen zij niet deel aan discussies of stemmingen.