Rob van Marum beëdigd als nieuw Collegelid CBG

De heer prof. dr. R. J. (Rob) van Marum is op 5 juli 2018 beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De heer Van Marum is als klinisch geriater en klinisch farmacoloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ‘Farmacotherapie bij ouderen’ bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Van Marum houdt zich intensief bezig met bijwerkingen van psychofarmaca en medicatieveiligheid bij ouderen. Met zijn expertise in o.a. geriatrie versterkt hij het College. Het CBG is dan ook zeer verheugd over zijn komst.

Beëdiging Prof. dr. R.J. van Marum

Felicitaties nieuw Collegelid Van Marum

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar.