Eric Boersma beëdigd als nieuw Collegelid CBG

De heer prof. dr. ir. H. (Eric) Boersma is op 1 juni 2017 beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De heer Boersma is verbonden aan het Thoraxcentrum van het Erasmus MC en is hoofd van de onderzoeksunit Klinische Epidemiologie en van het Trialbureau Cardiologie. Hij is een deskundig methodoloog/statisticus en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van klinisch onderzoek en de methodologische aspecten die daar relevant zijn voor de beoordeling van de validiteit van de resultaten. Het CBG is dan ook zeer verheugd over zijn komst.

Felicitaties nieuw Collegelid Boersma

Felicitaties nieuw Collegelid Boersma

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar.